Medlemmer / Bliv medlem

Bliv medlem

 

Enhver godkendt aftenskole, der driver folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven i Sønderborg Kommune kan optages som medlem i Affenskolernes Samråd i Sønderborg Kommune.


Ønsker du at blive medlem, kan du kontakte os her for tilmelding.
(I feltet "Virksomhed" skrives aftenskolens navn).

 
Kontingentet for medlemskab af Aftenskolernes Samråd er kr. 150,- pr. år.
Medlemskab og deltagelse i den årlige generalforsamling gøres betinget at at der er betalt kontingent til tiden.
 
 
 
 
Aftenskolernes Samråd logo
Aftenskolernes Samråd i Sønderborg kommune